Rejsebreve

Introduktion til rejsebreve

At rejse er en rigdom på oplevelser, for dem der møder det fremmede med åbne øjne. Gennem mange år har jeg haft gode muligheder for, at besøge lande, byer, fremmede egne og fremmede mennesker, gennem mit job og gennem private rejser.

Jeg ønskede at delagtiggøre min familie, venner og bekendte, i mine oplevelser, og begyndte derfor at skrive små rejsebreve hvor jeg fortæller om mine oplevelser.

I alle lande og bag alle menneskers hverdag findes en stor eller en lille interessant historie, som det er værd at kende.

Logbog fra sejlbåden Nefertitis togt til Rügen og Stralsund i sommeren 1994

Besætningen:
Skipper og motormand, Vagn Særkjær
Styrmand, gast og kok, Lis Petersen

Læs hele rejsebrevet pdf

Nefertitis flag

Kaliningrad – en russisk enklave ved Østersøen.

Kaliningrad, som nu er en lille russisk enklave ved Østersøen, blev engang regeret af den tyske orden. Her fandt man det rav der blev brugt til fremstilling af det berømte ravkammer. Her boede Immanuel Kant og her blev grunden lagt til den stærke preussiske stat som Danmark tabte til ved Dybbøl i 1864. I 1945 fik Rusland tildelt landsdelen som krigsskadeerstatning. I rejsebrevet fra et besøg i år 2000 fortæller jeg lidt om Kaliningrads, tidligere Königsbergs, historie og situationen for dem der bor i området i dag.

Læs hele rejsebrevet

Kaliningrad

Sommerferie år 2000, en sejltur i Skærgården.

Rejsebrevet handler om en sejltur i yawlen Safir fra Århus til den vest svenske skærgård. Rejsebrevet indeholder en fortælling om vore oplevelser, opgaver der skulle løses og mennesker vi mødte på vores vej.

Rejsebrevet er skrevet til familie, venner og bekendte, men folk der kan lide at bruge sommerferien vil sikkert også finde fortællingen interessant.

Læs hele rejsebrevet

Sommerferie år 2000, en sejltur i Skærgården.

Vagn Særkjærs første Romerbrev til familie og venner

En fortælling om Lis og Vagns rejse til Rom i julen 2000.

Romerbrevet handler om en juleferie i Rom hvor vi fik mulighed for at opleve den katolske kirkes julemesse, at deltage i en pilgrimsrejse og at spadsere Via Appia Antica og meget andet. Fortællingen er blevet brugt som inspirationskilde af mennesker som efterfølgende selv har planlagt deres opdagelse af Rom.

Læs hele rejsebrevet

Vagn Særkjærs første Romerbrev til familie og venner

Et rejsebrev fra byen Lviv i Ukraine

Rejsebrevet er skrevet på baggrund af informationer og erfaringer opsamlet i forbindelse med en række arbejdsophold i byen Lviv i 2001 – 2002.

Fortællingen indeholder træk af Ukraines historie og samt relationer til Danmark i middelalderen og senere.

Læs hele rejsebrevet

Et rejsebrev fra byen Lviv i Ukraine

Med Lis i Dostojevskijs fodspor

Et rejsebrev fra Skt. Petersborg.

Min hustru mødte Dostojevskij i en forelæsningsrække ved Folkeuniversitetet og tog derfor med, da jeg skulle løse en undervisningsopgave i St. Petersborg, september 2002.

Rejsebrevet handler derfor om vores oplevelser i St. Petersborg medens vi fandt sporene efter Dostojevskij.

Læs hele rejsebrevet

Dostojevskijs kontor

Safirs logbog for sejlsæsonen 2003

Med beskrivelse af togter til Nappedam, Langør og Lübeck.

Logbogen indeholder en bred fortællende beskrivelse af vores oplevelser med sejl-yawlen Safir i sommeren 2003.

Undervejs bliver der fortalt lidt historie om Langør ved Samsø og sørøveriet på Østersøen i tiden hvor Margrethe I regerede Danmark, Norge og Sverige.

Læs hele rejsebrevet

Safir for anker

Rejsebrev fra Livland i foråret 2003

Rejsebrevet fra Livland er blevet til er blev til på baggrund af en række arbejdsopgaver jeg har haft i Estland og Letland, samt et stor interesse for en meget spændende historie omkring korstogene mod de baltiske lande, kirkens erobring af de hedenske sjæle og ikke mindst sværdridderne og den livlandske ridderordens rolle i dette spil.

Læs hele rejsebrevet

Rejsebrev fra Livland

Rejsebrev fra Valakiet, Transylvanien og Moldavien

Dette rejsebrev er inspireret af en række arbejdsophold i såvel Rumænien som i Republikken Moldova. Også dette rejsebrev indeholder et miks af historiske oplysninger om landet, mennesker jeg mødte, sigøjnerne, sakserne.

Naturligvis har Dracula også fået et lille afsnit.

Læse hele rejsebrevet

Okser

Maltesere, korsriddere og frimurer i Prag

I dette lille rejsebrev kan du læse om maltesere, korsriddere og frimurer i Prag. Du kan læse lidt om deres historie i den smukke by og du kan se dem på hver side af den gamle berømte Karlsbro.

Læse hele rejsebrevet

Maltesere, korsriddere og frimurer i Prag

Syrien, en rundrejse med afstikkere dybt ned i historien.

I rejsebrevet kan du læse om oplevelser og indsigt som vi fik i landets store historie, mange kulturer og religioner, men også glimt af syrernes hverdag. Vi oplever historien om Paulus, Zenobia, Saladin, Simon Søjlehelgen, Karen Jeppe, tempelriddere, armenier, alawiter, kristne, muslimer og drusere.

Vi ønsker at dette rejsebrev kan være med til at kaste lidt lys over en del af verden som også er en del af os.

Læs hele rejsebrevet (pdf)

Rejseprogram – en oversigt over aktiviteter i rejsen til Syrien (pdf)

Syriens historie- en kort oversigt (pdf)

Syrien, en rundrejse i tiden 11. til 26. oktober 2007, med afstikkere dybt ned i historien.

Skåne, Glasriget, Gotland og Öland

Med Sørens Busrejser, 6 dage i august 2008, til Skåne, Glasriget, Gotland og Öland. En rejse i dansk historie gennem Lund, Kristianstad, Visby og Kalmer. Valdemar Atterdags landingssted, korsridderne i Visby og skattene der var gemt i jorden for at blive brugt på den sidste rejse.

Læs hele artiklen (pdf)

Skåne, Glasriget, Gotland og Öland

Malta – Rejsebrev, 2009

Vi deltog i den stemningsfyldte højtidsmesse for Malts selvstændighed, som fandt sted i Johanniterordenens gamle katedral i Valletta. Vi kiggede længe på Matti Preti’s billeder fra Johannes Døberens liv og Garavaggios store maleri af Døberens henrettelse. Vi besøgte stormesterens palads, nationalbiblioteket, johanniternes gamle hospital. Og så skiftede vi spor for at følge Apostelen Paulus tilstedeværelse på Malta. Vi kørte i bus og sejlede med færgen til Gozo for at møde en ven og for at se megalit-templet Gigantija.

Rejsebrevet afsluttes med en kort oversigt over Maltas historie.

Læs hele artiklen (pdf)

Tilknyttede artikler: 
Holdepunkter i Johanniterordenens historie (pdf)

Johanniter, englændere og maltesere som frimurer i Malta (pdf)

Malta - Rejsebrev 20.-30.september 2009

Rejsen til Jerusalem og Galilæa, 2010

Et rejsebrev som handler om en pilgrimsrejse til Israel/Palæstina hvor vi fik sat geografi på bibelhistorien. Og hvor vi fik lejlighed til at fornemme konsekvenser af konflikten mellem israelere og palæstinensere.

Læs hele rejsebrevet (pdf)

Rejsen til Jerusalem og Galilæa

Rejsen til Rhodos

Den gamle johanniterorden kom fra Det Hellige Land og erobrede Rhodos, hvor de oprettede deres egen stat. I maj 2012 flyttede vi ind i Sofias Pensionat midt i byen og gik på opdagelse på øen og i dens gamle historie.

Læs hele rejsebrevet (pdf)

Rejsen til Rhodos